Serveis

Al servei del particular, de l’administració, de la comunitat i de l’empresa.

ARESTA d'ARQUITECTES

Serveis

· Obra nova d’edificació

· Reforma, rehabilitació i restauració d’edificació.

· Obra d’urbanització.

· Planejament urbanístic.

· Llicències ambientals i d’activitats.

· Informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE).

· Cèdula d’habitabilitat i certificació energètica.

· Tramitació de permisos davant l’administració (municipal, Generalitat, cadastre…).

· Suport en la redacció dels documents notarials (divisions horitzontals, declaracions d’obra nova, certificats…).