Equip

Professionals de l’arquitectura, seriosos, compromesos i amb una llarga trajectòria professional.

ARESTA d'ARQUITECTES

Arquitectes

 

Oficina tècnica de projectes d’arquitectura, d’urbanisme i de seguiment d’obres:

·         Núria Roqué Riu, arquitecta.

·         Jaume Paret Garcia, arquitecte.

Col·laboradors externs:

·         Blàzquez-Guanter SLP, càlcul i disseny d’estructures.

·         Clusells I Roca Enginyers SL, càlcul i disseny d’instal·lacions.

·         Serpa, Enginyeria I Consultoria Ambiental SL, consultors ambientals.

·         Geoinformes, estudis geològics.

·         ABM, enginyers.