Avís legal

ARESTA D’ARQUITECTES SLP és responsable de la web www.aresta-arquitectes.cat, en compliment de tots els requisits legals que estableix la llei, referent els serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

ARESTA D’ARQUITECTES SLP és propietari d’aquest lloc web i de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial. Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts sense autorització del titular o propietari de l’establiment. Per a qualsevol consulta o reclamació referent a les pàgines o els serveis de www.aresta-arquitectes.cat poden dirigir-se a la següent adreça:

ARESTA D’ARQUITECTES SLP

CIF 17979915

Carrer Estació núm. 16 baixos 2ª

17500 RIPOLL

Tel. 972 70 31 03

info@aresta-arquitectes.cat

Inscrit en el registre mercantil de Girona Volum 2649 llibre 0 Foli 82 Secció 8 Full GI 45477 Inscripció 1ª. 

La publicació digital d’ARESTA D’ARQUITECTES SLP té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa d’ARESTA D’ARQUITECTES SLP i als serveis que s’ofereixen. La utilització d’aquesta web és responsabilitat única i exclusivament dels usuaris.

Protecció de Dades:

Segons la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari que les dades personals facilitades a través de la present web seran tractades d’acord amb la Llei 15/1999 i normativa de desenvolupament. Les dades facilitades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de Aresta d’Arquitectes i el tractament del qual té com a finalitat atendre les sol·licituds d’informació i qualsevol altra qüestió que es plantegi, així com gestionar les comunicacions de l’empresa i l’enviament d’informació.