Filosofia

Compromesos i amb dedicació

ARESTA D'ARQUITECTES

La nostra manera de fer

Un equip humà preparat…

… Fent nostres les vostres il·lusions i iniciatives,

  – amb una implicació activa.

  – adaptable i flexible a les vostres inquietuds i necessitats.

  – amb un tracte accessible i proper.

  – creatiu i tècnicament preparat.

… Sensible a la realitat que envolta l’encàrrec,

  – amb respecte al paisatge i al medi ambient.

  – en harmonia amb l’entorn urbà construït.

  – amb coneixement de la realitat social i econòmica.

  – facilitant els tràmits urbanístics i administratius.

… Seriós, responsable i compromès amb la feina,

  – coneixem i apliquem la normativa tècnica.

  – amb control pressupostari del projecte i de l’obra.

   – a peu d’obra.

… Per fer realitat els vostres projectes.