Més experiència

SOCIS FUNDADORS

Núria Roqué i Riu, arquitecta (NR), nascuda el 30 de desembre de 1971 a Sant Joan de les Abadesses.

Jaume Paret i Garcia, arquitecte (JP), nascut el 5 d’agost de 1975 a Ribes de Freser.

TITULACIÓ I CURSOS

· 2000 NR Arquitecta llicenciada. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

· 2000 JP Participació com a representant de l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona al laboratori internacional d’urbanisme a Venècia (ILAUD).

· 2002 JP Arquitecte llicenciat. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

· 2007/2018  NR/JP Desenvolupant l’activitat d’arquitectes amb ARESTA D’ARQUITECTES SLP.

· 2007  NR/JP Constitució de la societat civil limitada ARESTA D’ARQUITECTES SLP. Activitat professional en el camp de l’arquitectura i l’urbanisme.

· 2005/2007  NR Col·laboració com a arquitecta projectista i directora d’obra en el despatx professional de Pere Solà Busquets, arquitecte (Ripoll).

· 2000/2004  NR Col·laboració com a arquitecta projectista i directora d’obra en el despatx professional d’arquitectura ARQ PROJECTES D’ARQUITECTURA (Barcelona).

· 1996/2007  JP Col·laboració com a arquitecte projectista i director d’obra en el despatx professional de Pere Solà Busquets, arquitecte (Ripoll).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PER A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA PLANEJAMENT

· Modificació puntual de les NNSS de la Vall de Ribes a Planoles. 2007.

· Modificació puntual del POUM de Sant Joan de les Abadesses a la Colònia Llaudet. 2008.

· Pla especial urbanístic Coll de Pal. Bagà. 2010.

· Pla especial urbanístic Telecabina de La Tosa. 2010.

· Pla especial d’ordenació urbanística de Campdevànol. 2012.

· Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable de construcció d’un aparcament a l’Estació de muntanya de Port Ainé. Rialp. 2018.

· Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable de substitució del Telecabina de la Coma del Clot a l’Estació de muntanya de Vall de Núria. Queralbs. 2018.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PER A LA INICIATIVA PRIVADA PLANEJAMENT

· Pla parcial urbanístic Can Garrofa. Aiguaviva. 2007.

· Pla especial urbanístic La Pedrera. Palol de Revardit. 2007.

· Pla parcial urbanístic Prat Lluís. Planoles. 2007.

· Pla parcial urbanístic, projecte d’urbanització i projecte de reparcel·lació Circumval·lació Nord. Palafrugell. 2010.

· Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable d’ampliació de l’aparcament del circuit permanent de Cal Nuassar Puigrancor. Camprodon. 2017.

· Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable de rehabilitació d’un mas. Les Llosses. 2018.

· Pla especial urbanístic autònom nova línia MT Serrat de la Reia. Ripoll – Sant Joan de les Abadesses. 2019.

· Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable CT Rama. Ripoll. 2019.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EDIFICACIÓ

· Arxiu Històric Comarcal. Ripoll. 2000.

· Ampliació IES Abat Oliba. Ripoll. 2001.

· Edifici de serveis La Molina. Alp. 2006.

· Llar d’infants Vila Icària. Sant Joan de les Abadesses. 2007.

· Rehabilitació Centre Cívic. Campdevànol. 2009.

· Pavelló poliesportiu “L’Avellaneda”. Ripoll. 2012.

· Oficina de turisme de la Vall de Ribes. Ribes de Freser. 2013.

· Rehabilitació d’un edifici per a la creació de nous habitatges. Sant Joan de les Abadesses. 2016.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PER A LA INICIATIVA PRIVADA EDIFICACIÓ

· Hotel Resguard dels Vents. Ribes de Freser. 2005.

· Edifici d’habitatges i centre d’empreses Vila Icària. Sant Joan de les Abadesses. 2007.

· Casa Edelweis. Planès. 2008.

· Edifici d’habitatges. Sant Joan de les Abadesses. 2009.

· Reforma i ampliació de Can Palatí. Ribes de Freser. 2011.

· 6 Blocs d’habitatges plurifamiliars. Ribes de Freser. 2012.

· Rehabilitació 25 habitatges Colònia Espona. Sant Joan de les Abadesses. 2012.

· Rehabilitació del Serrat de la Teia. Sant Joan de les Abadesses. 2013.

· Edifici d’habitatges plurifamiliar. Ribes de Freser. 2013.

· Dues cases unifamiliars. Pardines. 2014.

· Hotel Puig Francó. Camprodon. 2016.

· Habitatge unifamiliar. Sant Joan de les Abadesses. 2017.

· Reconstrucció d’un mas. Les Llosses. 2017.

· Canvi d’ús de local a habitatge. Pallejà. 2018.

· Rehabilitació cabanya. Ribes de Freser. 2019.

· Edifici plurifamiliar d’habitatge. Pallejà. 2020.

· Rehabilitació i ampliació d’un mas. Campdevànol. 2020.

· Habitatge unifamiliar. Sant Joan les Fonts. 2020.

· Rehabilitació edifici d’habitatges. Sant Joan de les Abadesses. 2020.

· Rehabilitació d’un mas. Mieres. 2020.

· Redistribució interior d’habitatges. Camprodon. 2020.

· Rehabilitació edifici d’habitatges a Sant Joan de les Abadesses. 2021.

· Edifici d’habitatges a Pallejà. 2022.

· Ampliació habitatge unifamiliar a Sant Joan les Fonts. 2022.