Rehabilitacions

(*) Col.laboracions fins l’any 2007 amb l’arquitecte Pere Solà i Busquets